ජීවිතේ ටිකක් පමා වී ලැබෙන වටිනා ඔවදන් කිහිපයක් ගැන කල්තියා දැනගනිමුද?

 1. ජීවිතයේ අහම්බයේ භූමිකාව අවතක්සේරු නොකරන්න. ධනය හා දුප්පත්කම ඇති වන්නේ අප ගන්නා තේරීම් නිසා යැයි උපකල්පනය කිරීම පහසුය, නමුත් ජීවිතයේ අහම්බයේ භූමිකාව අවතක්සේරු කිරීම ඊටත් වඩා පහසුය. අප ඉපදුණු පවුල්, සාරධර්ම, රටවල් සහ පරම්පරාවන් මෙන්ම අප හමු වන පුද්ගලයන් ද බොහෝ දෙනා අපගේ ප්‍රති come ල සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඔබ වෙහෙස මහන්සි […]

ජීවිතේ ටිකක් පමා වී ලැබෙන වටිනා ඔවදන් කිහිපයක් ගැන කල්තියා දැනගනිමුද? Read More »